Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Vergoedingen/Tarieven

Cochingskosten kunnen worden opgevoerd als aftrekpost voor inkomstenbelasting in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Bovendien vergoedt de werkgever vaak coaching als het gaat om re-integratie, preventie of persoonlijke ontwikkeling.

Er zijn steeds meer ziektekostenverzekeraars die vergoeding geven voor Creatieve Therapie. Voor  actuele informatie zie de sites van de FVB of het NVPA.
http://www.vaktherapie.nl/pages/nl/over_vaktherapie/veel_gestelde_vragen/zorgverzekeraars
http://www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html
Bij een verwijzing van de huisarts of specialist is soms een vergoeding mogelijk. Het is aan te bevelen informatie in te winnen bij uw verzekeraar of vergoeding mogelijk is.

In sommige gevallen is uw werkgever bereid de kosten te betalen voor therapiesessies aangaande burnout, ziekte of loopbaanvraagstukken. Informeer daarom vooraf bij uw werkgever en / of via de Arbo / Bedrijfsarts.
In een aantal gevallen is vergoeding via Bijzondere Bijstand van de Gemeentelijke Sociale Dienst mogelijk.

Bij langdurige ziekte of een handicap bestaat de mogelijkheid om uw Persoon Gebonden Budget (PGB) aan te wenden. Hiervoor kan men contact opnemen met het Centrum Indicatiestellen Zorg (CIW) in uw regio. Het aanvraagformulier en adres van het CIZ in uw gemeente kunt u opvragen bij www.ciz.nl.

  • Kennismakingsgesprek: geen kosten
  • Intakegesprek: geen kosten
  • Individuele therapie: € 68,- per 1,5 uur
  • Groepstherapie en groepssessies zoals aangegeven / afhankelijk van de groepsgrootte
  • Trainingen zoals aangegeven / afhankelijk van de groepsgrootte

Prijzen zijn inclusief 21% BTW, behandelplan, materiaalgebruik en evt. eindverslag.
Gemaakte afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minstens 24 uur van tevoren telefonisch is afgezegd. Facturering geschied na iedere behandeling en betaling dient te geschieden 14 dagen na facturering.

Heeft u vragen ?
Neem contact op via het contactformulier. Online aanmelden.