Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Trainingen

Vanwege herhaalde vraag zijn een aantal specifieke trainingen ontwikkeld.

Wanneer zijn trainingen in te zetten?

Omgaan met werkdruk

Op de meeste werkvloeren struikelt men tegenwoordig bijna over het woord ‘werkdruk’. Door de vergrijzing, bezuinigingen, reorganisaties en veranderingen binnen bedrijven en instellingen, neemt de werkdruk als maar toe. Om te voorkomen dat u of uw medewerkers uitvallen wegens ziekte, neemt u de werkdrukbeleving onder de loep. U maakt uzelf een rustige en alerte basishouding eigen waardoor u het werk met plezier aan kunt en geen werkdruk ervaart.

Initiatief

De training kan gevolgd worden op eigen initiatief of op verzoek van de werkgever, huisarts of bedrijfsarts.

Wat kost het?

Bij de Trainingen geldt een tarief van € 150,- p.p. voor anderhalve dag, inclusief koffie, thee, lunch, materiaal en 21% BTW.

Hoe starten we?

Meldt u aan via het contactformulier

Grip op energie

Komt u tot niets en bent u de hele dag lusteloos? Heeft u onverklaarbare klachten? U speelt zelf een cruciale rol om dit te veranderen. De klachten spelen een grote rol in uw leven, waardoor ze – onbewust – veel te veel aandacht vragen en krijgen. Realiseert u zichzelf: u bent de enige die deze ‘onverklaarbare’ klachten een plekje kan geven. Door intensief met uzelf aan de slag te gaan. Waar komen de klachten vandaan en wat doet dat met u? Welke invloed hebben ze op uw leven en hoe gaan we dat aanpakken? Doel: rust, ruimte en acceptatie. Met een gezonde geest, samen werken aan herstel.

Initiatief

De training kan gevolgd worden op eigen initiatief of op verzoek van de werkgever, huisarts of bedrijfsarts.

Wat kost het?

Bij de Trainingen geldt een tarief van € 150,- p.p. voor anderhalve dag, inclusief koffie, thee, lunch, materiaal en 21% BTW.

Hoe starten we?

Meldt u aan via het contactformulier

Versterk jezelf

Niets is zo belangrijk als uitgaan van de eigen kracht. Het maakt sterk en geeft energie. Om de eigen kracht aan te spreken is het zaak om door de wirwar van gedachten heen te kijken en verbinding met het gevoel te maken. Wat voelt u echt? En wat doet dat met u? We werken aan bewustwording over wat u denkt, voelt en doet. We kijken hoe keuzes worden gemaakt. Leren waar nodig grenzen te stellen. U leert hoe u grip kunt krijgen op spanningsvolle situaties. U leert afstand te nemen om uzelf ruimte te geven. We kijken naar hoe om te gaan met feedback geven en ontvangen. Doel: meer zelfacceptatie, zelfwaardering en zelfverzekerdheid.

Initiatief

De training kan gevolgd worden op eigen initiatief of op verzoek van de werkgever, huisarts of bedrijfsarts.

Wat kost het?

Bij de Trainingen geldt een tarief van € 150,- p.p. voor anderhalve dag, inclusief koffie, thee, lunch, materiaal en 21% BTW.

Hoe starten we?

Meldt u aan via het contactformulier

Stresspreventie

Mentale gezondheid heeft training en onderhoud nodig. De samenleving stelt torenhoge eisen.

Steeds meer mensen worden depressief en vallen uit op hun werk. Investeren in geestelijke weerbaarheid als preventie is net zo belangrijk als de lichamelijke gezondheid. Ongeveer 40 tot 50 procent van ons ‘geluksgevoel’ is aangeboren; 10 tot 15 procent wordt door de omgeving bepaald, en 40 tot 50 procent is zelf te beïnvloeden. De maatschappelijke kosten veroorzaakt door stress worden geschat op zo’n 2,2 miljard euro. In Nederland worden per jaar ongeveer 30.000 mensen arbeidsongeschikt verklaard door stress en een te hoge werkdruk. Wettelijke bepalingen maken een actief ziekteverzuimbeleid voor de werkgever noodzakelijk. Bedrijven zijn meer en meer verantwoordelijk voor het welzijn en welbevinden van de werknemer. Of iemand iets als stress ervaart ligt aan de persoon zelf. De oorzaak van stress kan zowel buiten als in de persoon liggen. Er is een wisselwerking tussen stressoren in het werk en in de privésituatie. Preventief handelen bestaat uit signaleren, ondersteunen, waardering geven en zaken bespreekbaar maken.

Er zijn een aantal manieren om in te grijpen in de ontwikkeling van ongezonde stress en stressklachten:

  • Veranderen van de situatie die stress veroorzaakt, inzicht krijgen in omgaan met problemen.
  • Het veranderen van de beleving en beoordeling van de situatie, inzicht krijgen in waarnemen en denken.
  • Omgaan met tijdsdruk / energiebalans.
  • Vergroten van sociale vaardigheden (assertiviteit vergroten, omgaan met conflicten, sociale steun vragen).
  • Acceptatie.
  • Het voorkomen van burn-out.
  • Omgaan met stress in de toekomst.
  • Spanningsverlaging.

Tijdens de preventietraining worden de volgende methoden ingezet: beeldend werken, psyche-educatie, mindfullness, focussen, ontspanningstechnieken, ademhalingsoefeningen, RET, cognitieve therapie, NLP, coaching en imaginatie.

Initiatief

De training kan gevolgd worden op eigen initiatief of op verzoek van de werkgever, huisarts of bedrijfsarts.

Wat kost het?

Bij de Trainingen geldt een tarief van € 200,- p.p. voor 2 dagen, inclusief koffie, thee, lunch, materiaal en 21% BTW.

Hoe starten we?

Meldt u aan via het contactformulier

Zingeving voor ouderen

Ouderen komen uit een tijd waarin men niet erg gewend is / was om over zichzelf te spreken. Deze generatie is opgegroeid in een tijd waarin Nederland weer opgebouwd moest worden. Vaak met een moraal van hard werken. Deze training is vooral gericht op het levensverhaal van ouderen. We kijken samen terug, de gebeurtenissen uit het leven worden nog eens op een rij gezet. Soms krijgt u daardoor zicht op een rode draad in uw leven. U maakt een pas op de plaats om daarmee voor uzelf antwoorden te vinden op zingevingsvragen, om voor uzelf een nieuw perspectief op de toekomst te formuleren. De ontmoeting met anderen kan daarin verrijkend en heilzaam zijn. Het doel van de training is om eigen bronnen van kracht en mogelijkheden op te sporen om een hernieuwd perspectief te kunnen ontwikkelen,

zingevende activiteiten ontdekken en zoeken, bevorderen van het zelfvertrouwen, ontspanning en plezier ervaren en onderling contact aangaan, zin en nieuwsgierigheid weer opwekken.

Tijdens de training zal een combinatie van beeldend werken en psyche-educatie worden gehanteerd.

Er zal worden gewerkt met verschillende werkwijzen en werkvormen. We praten met elkaar in de groep en wisselen ervaringen uit. We luisteren naar voorgelezen teksten. We doen oefeningen. We schrijven kleine teksten. We werken met kleuren en knippen en plakken. We zullen af en toe een ontspannende oefening doen en ons terugtrekken in onszelf. De uitkomsten van onze zoektochten in de herinnering kunnen we dan met elkaar delen.

Voor wie is het?

Deelname staat open voor ouderen vanaf 60 jaar. Ouderen die op zoek zijn naar de zin van het leven en zich afvragen hoe ze om moeten gaan met de tijd die nog voor hen ligt.

Wanneer u het moeilijk heeft met het verlies van uw naaste(n), wanneer u zich met uw tijd geen raad weet, wanneer u te vaak somber en treurig bent, is deze training voor u misschien een opstap naar iets nieuws.

Wat kost het

Bij deze Training zijn de tarieven € 200,- p.p. voor twee dagen, inclusief 21% BTW. Kosten zijn incl. materialen, koffie, thee, lunch, knabbeltje, drankje.

Initiatief

De training kan gevolgd worden op eigen initiatief.

Hoe starten we?

Meldt u aan via het contactformulier

Voor jong volwassenen, volwassenen, gezinnen en ouderen die zich in bovenstaande herkennen.

Heeft u belangstelling voor een training of heeft u meer informatie nodig ?

Neem contact op via het contactformulier.