Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Informatie voor verwijzers

Hoe verwijzen

Wanneer u een patiënt of cliënt wilt doorverwijzen naar praktijk ’De Ommekeer Persoonlijk Advies’ kan dit op de volgende manieren:

U kunt de cliënt online aanmelden via het contactformulier of via postadres Witterzomer 12, 9405 VG Assen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Sylvia Koopman-Endres via tel.nr. 0592-350887.

Graag hoor ik van u wat de reden van verwijzing is, de problematiek van de cliënt en het beoogde doel van de therapie. Vermeldt u ook naam, geboortedatum en NAW-gegevens van de cliënt.

U ontvangt een bevestiging van de aanmelding en uw cliënt/ patiënt wordt binnen twee weken uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Wanneer verwijzen

Beeldende therapie is in het bijzonder geschikt wanneer er een hulpvraag ligt op een van de volgende gebieden:

Emotionele problemen

Geremdheid, verwerken van belastende ervaringen of leren uiten en vormgeven van emoties.

Gedragsmatige problemen

Leren structuur aanbrengen, leren chaotisch gedrag tegen te gaan, verminderen van probleemgedrag, leren beter om te gaan met frustraties, leren om controlebehoefte te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.

Conflictverwerking

Om leren gaan met tegenstellingen, conflicten leren vormgeven en verwerken.

Egoversterking

Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.

Sociaal functioneren

Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen, rekening leren houden met anderen.