Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding, die gericht is op ontwikkeling, zelfinzicht, anders leren omgaan met bepaalde situaties of het leren hanteren van stress en spanning. Coaching richt zich op zowel de privésituatie als de werksituatie, afhankelijk van de vraag. Door begeleiding kan ruimte ontstaan voor nieuwe energie, ontspanning, plezier, passie, motivatie en doelgerichtheid.

In deze hectische tijd met allerlei ontwikkelingen, zijn veel mensen op zoek naar hun eigen identiteit of de positie die zij moeten innemen bij lastige vraagstukken. Ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Veel mensen gunnen zich geen tijd om eens stil te staan bij zichzelf. “Ik heb het druk” is dan ook een veelgehoorde kreet. Gejaagde blikken, oververmoeidheid en zich soms ongelukkig voelen is het resultaat! We moeten steeds meer en er worden steeds hogere eisen gesteld. Er is geen tijd meer voor de medemens. Sociale verbanden komen te vervallen. Kinderen groeien op achter de computer en spelen nauwelijks nog buiten. Veel mensen vervreemden steeds meer van de natuur.

Het is voor ieder mens goed om eens bij zichzelf stil te staan en om de tijd te nemen voor wat werkelijk belangrijk is in het leven. Vaak komen mensen pas tot bezinning als hun lichaam hen hiertoe dwingt.

Goede coachvragen kunnen zijn:

 • Hoe kijk ik naar mijn leven?
 • In welke verbanden leef ik?
 • Wat is belangrijk in mijn leven?
 • Welke kaders ontbreken?
 • Is er disbalans?
 • Is er verlies van zingeving?
 • Is er verlies van existentiële autonomie?
 • Wat wil ik in mijn levensstijl veranderen?
 • Wat zijn belemmeringen?
 • Hoe ga ik om met gevoel en behoeftes?
 • Hoe wil ik verder?
 • Wie ben ik?
 • Welke invloed hebben anderen op mij?
 • Welke verwachtingen hebben anderen van mij en ik van de ander?

Wanneer is coaching in te zetten?

Personal coaching

Personeel coaching is voor iedereen die wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling of aan specifieke vraagstukken privé of op het werk. Personal coaching kunt u zien als een investering in uzelf om persoonlijke doelen, groei en ontwikkeling te kunnen realiseren.

Loopbaancoaching en Counselling

Het doel van een creatieve loopbaanplanning is op een creatieve en mensgerichte manier meer te weten te komen over wat men echt wil en hoe men dat kan realiseren.

De uitkomst van het eerste gesprek bepaalt welk type adviesmodel gehanteerd moet worden. Het wordt duidelijk wat de inhoud is van de loopbaanvraag, welke loopbaandienstverlening passend is en hoe lang het traject ongeveer gaat duren.

Kort traject: 2 tot 6 weken. De nadruk ligt op het verkrijgen van inzicht. (4 sessies van 75 minuten)

Middellang traject: 2 tot 4 maanden. De nadruk ligt op het in beweging komen. Het gaat erom cliënten die een tijd uit de running zijn weer in beweging te krijgen. Hoe geef ik verder invulling of vorm aan mijn loopbaan? Wie ben ik en waar sta ik voor? ( 6 tot 8 sessies van 75 minuten)

Lang traject: Half jaar tot 1 jaar. De cliënt heeft weinig zelfvertrouwen, heeft last van negatieve overtuigingen, besluiteloosheid en dilemma’s ( 6 tot 12 sessies van 75 minuten). Overlevingsmechanismen, belemmerende overtuigingen en disfunctionele patonen moeten besproken worden, experimenteren met nieuw gedrag.

Life-Coaching

Alles wat we doen, wordt beheerst door gewoontes. Dat geeft vaak rust en zekerheid. Maar soms worden deze vaste patronen juist belemmeringen. Ze beperken het leven en kosten energie. Wilt u meer inzicht in uw krachten en verlangens? Wilt u af van belemmerende overtuigingen? Wilt u uw levensdoel ontdekken en dat waar maken? Tijdens Life-Coaching worden patronen doorbroken om de weg vrij te maken voor persoonlijke groei. Tijdens Life-Coaching wordt u gestimuleerd, gemotiveerd en geïnspireerd om een betere balans te vinden. U gaat op zoek naar wat u wilt en wat u kunt en waar de werkelijke motivatie ligt. Life-Coaching onderzoekt de drie wezenlijke levensvragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Het doel van Life-Coaching is het om het levensgeluk op alle levensgebieden te verhogen.

Heeft u vragen op het vlak van carrièreplanning, stresshantering, omgang met collega’s, balans tussen werk en privé, balans in uw relatie of het realiseren van doelen in uw leven?

Er zijn veel situaties in het leven waarbij het prettig is om met iemand te praten die naar u luistert, hoort wat u zegt, niet oordeelt, u durft te confronteren met eigen uitspraken en gedrag en die u uiteindelijk zelf tot inzicht en tot een oplossing laat komen. Daar waar nodig wordt u geholpen om onverwerkte situaties alsnog te verwerken, zodat deze u niet meer belemmeren.

Door Life-Coaching krijgt u:

 • Meer inzicht in (nieuwe) mogelijkheden
 • Inzicht in kwaliteiten en valkuilen
 • Meer balans tussen werk en privéleven
 • Een mildere blik op uzelf en de omgeving
 • Meer eigen kracht en een groter geluksgevoel.

Bedrijfscoaching

Bedrijfscoaching vindt binnen een zakelijke context plaats. De coachvraag is veelal werk of carrière gerelateerd. Bedrijfscoaching kan zowel van toepassing zijn op individuen als op teams. Bedrijfscoaching is meer resultaat gericht en op de korte termijn gericht dan andere vormen van coaching.

Bij bedrijfscoaching voor individuen ligt het accent op de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Coachthema’s die vaak voorkomen bij individuele bedrijfscoaching zijn:

 • Meer grip krijgen op de balans werk/privé
 • Inzicht krijgen in terugkerende patronen op het werk
 • Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, kwaliteiten en competenties
 • Vragen rondom carrière of loopbaanontwikkeling
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Burn-out
 • Outplacement

Bij bedrijfscoaching voor teams ligt het accent op samenwerking en teamprestaties. Coachthema’s die vaak voorkomen bij teamcoaching zijn:

 • Teambuilding (elkaar beter leren kennen en op elkaar bouwen en vertrouwen)
 • Inzicht krijgen in collectieve patronen in gedrag en denken
 • Strategie en visie ontwikkeling
 • Het ontwikkelen van ‘High performance teams’
 • Betere afstemming op bedrijfsdoelstellingen
 • Conflicthantering / mediation

Relatiecoaching

Als uw relatie niet meer goed loopt en u samen vastzit in patronen, is het soms moeilijk te achterhalen hoe en waardoor dit komt. Erover praten is vaak lastig en er wordt al snel met ‘het vingertje’ gewezen. Het inzetten van creatieve oefeningen is zeer nuttig bij het achterhalen van dieperliggende redenen. Het helpt bij bewustwording over verwachtingen en behoeftes in de relatie. Het werken met beeldende werkvormen, muziek, schrijfopdrachten, de verbeeldingskracht en het gesprek hierover is belangrijk voor het doorbreken van denk en gedragspatronen. Relatiecoaching is voor partners die vastlopen in hun relatie en zoeken naar nieuwe handvatten om verder te kunnen gaan. Het is een alternatief voor de traditionele gesprekstherapie voor relatieproblemen, voor mensen die het eens ‘anders’ willen aanpakken.

Voor jong volwassenen, volwassenen, gezinnen en ouderen die zich in bovenstaande herkennen.

Er worden diverse methodes en technieken gehanteerd, die afhankelijk van het moment en de nood¬zaak worden ingezet. Er wordt gekeken naar de behoefte van de klant. Er worden methodes vanuit NLP, Life-Coaching, Imaginatie en Creatieve Therapie gebruikt.

€ 68,- per sessie van 90 minuten. Dit bedrag is inclusief BTW. In sommige gevallen kan aanspraak gemaakt worden op vergoeding via de werkgever. Naar aanleiding van een eerste kennismakingsgesprek wordt een offerte en een plan van aanpak opgesteld.

Heeft u belangstelling voor een coachingstraject of heeft u meer informatie nodig ?

Neem contact op via het contactformulier.